Ethische Commissie

voor de telecommunicatie

Verplichte vermeldingen in de reclame

De dienstenaanbieder

Wie diensten via een betalend telefoon- en/of sms-nummer aanbiedt, is verplicht in de reclame voor deze diensten bepaalde gegevens op te nemen.

Met deze verplichtingen heeft de wetgever een aantal garanties willen inbouwen opdat de consument degelijk zou worden ingelicht over enkele belangrijke elementen.

De verplichte vermeldingen in alle reclames

Alle reclame voor betalende diensten via 070-, 0900- of sms kort nummers moet direct in de buurt van het betalend nummer het hoogst mogelijke eindgebruikerstarief vermelden dat kan aangerekend worden. Dit is het hoogste tarief dat een operator in de praktijk kan aanrekenen wanneer er gebeld wordt naar of er sms’en of mms’en uitgewisseld worden met de betalende dienst. Het kan zijn dat uw specifieke operator u een lager tarief aanrekent dan het vermelde tarief. Dit is afhankelijk van uw specifieke tariefplan.

De reclame moet de volledige identiteit en het adres van de dienstenaanbieder vermelden. Zo kan deze vlot geïdentificeerd worden.

Indien de dienst aan algemene voorwaarden onderworpen is, moet de reclame vermelden hoe u die algemene voorwaarden kan raadplegen of verkrijgen.

Elke dienstenaanbieder moet ook beschikken over een klantendienst, waar u met vragen terecht kan. Het telefoonnummer ervan moet u in de reclame kunnen terugvinden. Dat telefoonnummer mag geen betaalnummer zijn.

Bijkomende verplichte vermeldingen

Voor bepaalde types van diensten moeten nog bijkomende gegevens in de reclame worden opgenomen.

Het gaat om:

  • abonnementsdiensten = betalende berichtendiensten waarbij u op geregelde tijdstippen een sms of mms ontvangt met informatie of een andere dienst (bv. een dagelijkse weersvoorspelling),
  • alarmdiensten = diensten waarbij u een sms of mms ontvangt met informatie of een andere dienst telkens wanneer een bepaalde gebeurtenis zich voordoet (bv. uw favoriete hockeyploeg maakt een doelpunt),
  • betalende berichtendiensten = diensten waarbij u minstens twee berichten ontvangt om de volledige dienst te bekomen,
  • spellen, wedstrijden en quizzen waar de winnaar niet bepaald wordt door een lottrekking of een ander mechanisme waarin het toeval een rol speelt, voor zover u minstens twee berichten moet verzenden om deel te nemen of om een spelsessie te doorlopen.

Wanneer u een inschrijvingsbericht moet versturen om van de dienst gebruik te kunnen maken (zoals bij abonnementsdiensten of alarmdiensten), moet de reclame de maximumprijs van dit inschrijvingsbericht vermelden.

Indien u zich voor een bepaalde periode of een geheel aan berichten engageert (bv. bij abonnementsdiensten en betalende berichtendiensten, maar in sommige gevallen ook bij spellen, wedstrijden of quizzen), dan moet ook de totale maximumprijs van die periode of het geheel aan berichten vermeld worden.

Bij alarmdiensten en bij spellen, wedstrijden en quizzen moet ook de maximumprijs per ontvangen of verstuurd bericht verplicht worden meegedeeld in de reclame.

Abonnementsdiensten

Voor abonnementsdiensten, moet in de reclame duidelijk uitgelegd worden welke dienst wordt aangeboden en moet uitdrukkelijk vermeld worden dat het om een abonnementsdienst gaat.

U moet geïnformeerd worden voor welke periode u een abonnement aangaat en of uw abonnement na afloop van die periode stilzwijgend zal worden verlengd of niet.

Tenslotte moet er ook meegedeeld worden hoeveel berichten u zal ontvangen of hoe vaak u deze zal ontvangen tijdens uw abonnementsperiode.

Alarmdiensten

Voor alarmdiensten is bijkomend voorgeschreven dat de reclame informatie moet verschaffen over het soort gebeurtenis ten gevolge waarvan de dienst wordt geleverd.

Denk bijvoorbeeld aan de alarmdienst die u met een sms informeert telkens er gescoord wordt tijdens een bepaalde voetbalwedstrijd.

Betalende berichtendienst

Voor alle betalende berichtendiensten is het van belang dat de reclame vermeldt hoe u zich kan in- en uitschrijven. Ook abonnementsdiensten en alarmdiensten zijn betalende berichtendiensten.

Er moet meegedeeld worden of u zich kan beroepen op een herroepingsrecht. De uitoefening van het herroepingsrecht staat de consument toe om, in principe binnen 14 kalenderdagen, een einde aan de sluiting of de uitvoering van de overeenkomst te maken zonder kosten. Er zijn wettelijke uitzonderingen mogelijk op het herroepingsrecht (bv. voor het downloaden van digitale inhoud (muziek, video’s,…) in het kader van een betalende berichtendienst), maar dan moet de dienstenaanbieder u vooraf inlichten over het verlies van het herroepingsrecht bij het inschrijven op de dienst en moet u bij het verlenen van uw toestemming erkend hebben uw herroepingsrecht te verliezen. Voor meer informatie: zie de website van de FOD Economie.

De reclame voor betalende berichtendiensten die geen abonnements- of alarmdiensten zijn, mag geen twijfel laten over de omvang van de dienst die u afneemt. U moet in de reclame kunnen terugvinden hoeveel berichten u moet verzenden en/of ontvangen om de volledige dienst aan te schaffen, alsook hoeveel van deze berichten u maximum moet betalen.

Tenslotte moet de reclame ook het sleutelwoord vermelden dat u kan gebruiken om de dienst stop te zetten.

Het versturen van een bericht met het woord “STOP” gevolgd door het sleutelwoord zorgt er voor dat de specifieke dienst onmiddellijk wordt stopgezet, zonder dat eventuele andere diensten waarop u bent ingeschreven worden stopgezet.