Ethische Commissie

voor de telecommunicatie

Verloop van een procedure

1. Welke procedures zijn er?

2. Hoe verloopt de procedure op basis van mijn klacht?

3. Moet ik procedurekosten betalen?

4. Waar vind ik de precieze teksten over het verloop van een procedure?

5. Ik ben uitgenodigd op een zittting van de Ethische Commissie. Moet ik aanwezig zijn?

6. Waarom zou ik naar de zitting komen?

7. Ik ben uitgenodigd op een zitting van de Ethische Commissie. Kan ik iemand in mijn plaats sturen?

8. Ik wil naar de zitting komen. Wat moet ik doen en waar vindt de zitting plaats?

9. Hoe verloopt de zitting?

10. De zitting is afgelopen. Wat nu?

11. Ik heb nog geen beslissing ontvangen. Wat nu?

12. Ik ben niet akkoord met een beslissing van de Ethische Commissie. Wat kan ik doen?

 

1. Welke procedures zijn er ?

Er zijn twee soorten procedures: een procedure op eigen initiatief en een procedure op basis van een klacht.

Beide procedures kunnen gevoerd worden volgens een standaarschema of volgens een spoedschema.

In een spoedschema is de tijd om een zaak voor de Ethische Commissie te brengen ingekort en moet de Ethische Commissie binnen een termijn van 15 werkdagen na de oproeping uitspraak doen.

De Ethische Commissie kan een klacht waarvoor ten onrechte het spoedschema gevraagd werd afwijzen.

Daarnaast werd in 2011 een bijzondere procedure gecreëerd die de voorzitter van de Ethische Commissie toelaat om in dringende gevallen voorlopige maatregelen te nemen om de schade die bepaalde praktijken zouden aanrichten te beperken of te voorkomen.

Terug

2. Hoe verloopt de procedure op basis van mijn klacht ?

Een procedure op basis van een klacht bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.

Het schriftelijke gedeelte begint met een uitwisseling van standpunten en bewijsstukken en eindigt met een verslag van het secretariaat over het dossier.

Alle schriftelijke stukken moeten ingediend worden bij het secretariaat. Het secretariaat zend de ingediende stukken aan de andere partij. U hoeft dat dus niet zelf te doen.

Wanneer het verslag van het secretariaat klaar is wordt u uitgenodigd op een zitting van de Ethische Commissie  

Terug

3. Moet ik procedurekosten betalen ?

De partij die veroordeeld wordt moet procedurekosten betalen. Indien er geen sanctie wordt opgelegd, hoeft u geen kosten te betalen (die kosten vallen ten laste van het BIPT).

Terug

4. Waar vind ik de precieze teksten over het verloop van een procedure ?

Het verloop van een procedure voor de Ethische Commissie is geregeld in het koninklijk besluit van 1 april 2007 en in de artikelen 134 en 134/1 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Terug

5. Ik ben uitgenodigd op een zitting van de Ethische Commissie. Moet ik aanwezig zijn ?

Neen. U mag uw standpunt toelichten op de hoorzitting, maar dit is niet verplicht.

Indien u de hoorzitting niet bijwoont, wordt er beslist op basis van uw schriftelijke klacht en stukken.

Terug

6. Waarom zou ik naar de zitting komen ?

Op de zitting kan u uw klacht of uw ervaringen met het betaalnummer bondig toelichten (bij voorkeur 5 à 10 minuten).

U kan ook uw mening geven over het standpunt van de dienstenaanbieder, het verslag van het secretariaat en de eventuele repliek van de dienstenaanbieder op het verslag.

Tot slot kan u ook verduidelijkingen geven aan de leden van de Ethische Commissie, in antwoord op hun vragen.

Indien uw persoonlijke toelichting noodzakelijk is voor het nemen van de beslissing, zal dit in uitnodiging worden vermeld. Afwezig blijven in die omstandigheden zou in uw nadeel kunnen zijn.

Terug

7. Ik ben uitgenodigd op een zitting van de Ethische Commissie. Kan ik iemand in mijn plaats sturen ?

Dat kan.

Wij vragen u in dat geval wel een schriftelijke volmacht op te stellen, te ondertekenen en mee te geven aan de persoon die in uw naam aanwezig zal zijn.

Terug

8. Ik wil naar de zitting komen. Wat moet ik doen en waar vindt de zitting plaats ?

Om praktische redenen vragen wij u een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en een GSM-nummer door te geven. Dit laatste om te verwittigen indien er een uitstel of vertraging is door onvoorziene omstandigheden.

De zittingen van de Ethische Commissie vinden plaats in de gebouwen van het BIPT in Brussel, op het volgende adres: Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II laan 35 - 1030 Brussel.

Wij vragen u u aan te melden aan het onthaal van het BIPT en te wachten totdat men u roept voor de behandeling van het dossier dat u aanbelangt.

Terug

9. Hoe verloopt de zitting ?

Na de administratieve formaliteiten (eventuele volmacht, taalgebruik, enz…), zal een lid van de Ethische Commissie een inleiding geven bij het dossier.

U kan daarna kort (bij voorkeur gedurende 5 à 10 minuten) uw klacht toelichten.

De dienstenaanbieder kan daarna hetzelfde doen.

De leden van de Ethische Commissie kunnen tijdens of na die toelichting(en) vragen stellen.

Indien alles gezegd is, wordt de zaak in beraad genomen. Dit wil zeggen dat de Ethische Commissie in gesloten vergadering het dossier verder zal bestuderen, de argumenten voor en tegen zal afwegen en een beslissing zal nemen.

De beslissing wordt schriftelijk uitgewerkt. Dit gebeurt in de regel niet op de dag van de zitting.

U hoeft niet te wachten.

Terug

10. De zitting is afgelopen. Wat nu?

De Ethische Commissie zal het dossier verder bestuderen, de argumenten voor en tegen afwegen en een beslissing nemen.

Die beslissing zal schriftelijk uitgewerkt worden.

De genomen beslissing zal u toegestuurd worden.

Terug

11. Ik heb nog geen beslissing ontvangen. Wat nu?

De studie van een dossier en de schriftelijke uitwerking van een beslissing kan een tijd in beslag nemen.

In de regel is er geen reden tot ongerustheid.

Indien de Ethische Commissie u als klager in het gelijk stelt en de dienstenaabieder een sanctie oplegt, is de dienstenaanbieder verplicht het bedrag dat ten onrechte verkregen werd binnen 30 dagen na de uitspraak terug te storten.

Terug

12. Ik ben niet akkoord met een beslissing van de Ethische Commissie. Wat kan ik doen?

U kan beroep aantekenen bij het Hof van Beroep van Brussel binnen 60 dagen na ontvangst van de uitspraak. Op het einde van de beslissing vindt u uitleg over de manier waarop u dat beroep moet indienen.

Terug