Ethische Commissie

voor de telecommunicatie

Een SMS-dienst stopzetten

Het ongevraagd toesturen van betaal-SMS’en is verboden.

Stuur STOP naar het nummer in kwestie om de dienst stop te zetten.

Als de aanbieder uw inschrijving niet kan bewijzen, kan de dienst u niet aangerekend worden.

Lees meer in de subrubrieken: “Inschrijving en uitschrijving” en “Speciale regels

Inschrijving en uitschrijving voor SMS-diensten

Een SMS waarvoor u moet betalen bij ontvangst kan u alleen geldig aangerekend worden als u voorafgaandelijk voor die dienst heeft ingeschreven.

Hoe u moet inschrijven staat in de reclame en/of de website van de aanbieder.

Inschrijven gebeurt meestal door het toesturen van een naam, een code,… naar een SMS-kort nummer.

De aanbieder van de dienst moet kunnen bewijzen dat u zich inschreef.

Als hij dat bewijs niet kan leveren, dan mag hij u de dienst niet aanrekenen.

Een inschrijving moet specifiek zijn.

Een inschrijving op een nummer A voor een dienst A bij aanbieder A impliceert nooit dat u ingeschreven bent op dienst B geleverd via nummer B bij aanbieder A.

  • U heeft nooit ingeschreven en ontvangt toch één (of meerdere) betaalSMS(’en)?

Stuur dan onmiddellijk het woord STOP naar het nummer in kwestie.

De aanbieder moet de dienst dan onmiddellijk stopzetten.

  • U heeft bewust ingeschreven voor een dienst maar vindt dat de rekening te hoog oploopt?

Ook in dat geval kan u het woord STOP sturen naar het nummer in kwestie.

U kan desgevallend ook uitschrijven via een alternatieve methode (bv. online of via de klantendienst). De aanbieder moet u behoorlijk uitleggen wat u moet doen en mag voor zijn klantendienst geen betaalnummer gebruiken.  

Let op: indien u zonder meer STOP stuurt naar het nummer worden alle lopende betaaldiensten op dat nummer stopgezet.

Als u één dienst wil stopzetten en andere laten verder gaan, dan moet u STOP + een sleutelwoord sturen naar het nummer in kwestie. De aanbieder moet dat sleutelwoord meedelen in zijn reclame en/of op zijn website, in het bevestigingsbericht bij betalende berichtendiensten en eventueel het 10 euro-notificatie-bericht.

  • U wenst het geheel van betalende SMS-diensten te blokkeren?

U kan de toegang tot deze diensten preventief laten blokkeren via uw telecomoperator.

Deze dienst is gratis en kan bijzonder nuttig zijn indien u bv. wenst uit te sluiten dat uw kinderen inschrijven voor SMS-diensten of dat hierdoor hoge facturen in uw bus vallen.

Lees ook: Gratis oproepblokkering (“Call barring”) in de FAQ Bescherming tegen hoge rekeningen.

Speciale regels voor de inschrijving op diensten die u meer dan één SMS sturen (betalende berichtendiensten)

Voor de inschrijving op:

  • abonnementsdiensten (bv. ontvang dagelijks het weerbericht per SMS)
  • alarmdiensten (bv. ontvang een SMS telkens wanneer je favoriete club een goal scoort)
  • (en in het algemeen) diensten die de ontvangst van meerdere SMS’en ineens impliceren (bv. ontvang 3 SMS’en om de laatste nieuwe ringtone op je GSM te kunnen zetten),

is het verzenden van één inschrijvings-sms niet voldoende.

U moet in dat geval een tweede bevestiging van de inschrijving geven.

In deze “dubbele opt-in”-procedure moet de aanbieder van de dienst u ook een gratis bericht sturen waarin hij het tarief, de procedure voor afmelding en de gegevens van de klantendienst vermeldt. Pas na verzending van dat bericht mag de aanbieder zijn diensten beginnen aan te bieden (en aan te rekenen).