Ethische Commissie

voor de telecommunicatie

Chat via SMS: wat moet en wat mag niet?

Wat is chat via SMS?

Bij chat via SMS wordt er een gesprek gevoerd tussen u en één of meerdere personen (eventueel van de chatdienst zelf) door het heen en weer sturen van SMS’en, geluids- of videobestanden, via een betaalnummer of nadat u zich heeft geregistreerd via een betaalnummer.

Om u te registreren moet u een SMS of MMS verzenden naar een SMS kort nummer met een specifieke boodschap, vermeld in de reclame voor de chat.

Onmiddellijk na de registratie en vóór de chatdienst van start gaat, ontvangt u een (of meerdere) gratis SMS als bevestiging van de registratie. In die SMS vindt u ook het hoogst mogelijke eindgebruikerstarief dat kan worden aangerekend, de uitschrijvingsprocedure, het telefoonnummer van de klantendienst en het feit of de chat gemodereerd wordt.

Bewaar deze welkomst-SMS. Ze kan u later van pas komen.

Wat moet?

SMS chatdiensten kunnen onderworpen zijn aan “regels van aanvaardbaar gebruik”. Daarin staan de regels waaraan de chatdeelnemers zich dienen te houden. Bijvoorbeeld: geen aanstootgevende afbeeldingen of woorden gebruiken. Deze regels moeten gratis en permanent te consulteren zijn (bv. op een website) en u (bv. op papier of pdf) overhandigd worden als u erom vraagt.

De chatdienst mag gemodereerd worden. Dit betekent dat de chatdienst de berichten verwijdert die in strijd zijn met de geldende wetten of de regels van aanvaardbaar gebruik van de chatdienst. Een moderator kan dit doen of ook een computertoepassing. Indien er moderatie plaatsvindt, moet de reclame de essentiële regels van aanvaardbaar gebruik vermelden, de vindplaats van de volledige regels van aanvaardbaar gebruik en hoe er gemodereerd zal worden. Ook de algemene voorwaarden van de chatdienst vermelden of en hoe de chat gemodereerd wordt.

Wanneer u meer dan € 10 per maand verbruikt heeft, ontvangt u gratis een waarschuwings-SMS. Dit bericht wordt ook bij ieder veelvoud van € 10, verbruikt in dezelfde maand, toegestuurd.

De chatdienst wordt onmiddellijk stopgezet zodra u daar naar vraagt via de meegedeelde uitschrijvingsprocedure. Indien de chat gebruik maakt van een SMS of MMS kort nummer, wordt de chatdienst ook altijd gestopt na het versturen van een SMS met de boodschap “STOP” naar het SMS of MMS kort nummer waarvan de chatdienst gebruik maakt.

  • het versturen van een “STOP”-bericht zonder verdere specificatie beëindigt alle chatdiensten die gebruikmaken van het betrokken nummer;
  • het versturen van een “STOP”-bericht met sleutelwoord, vermeld in de reclame of de welkomst-SMS, beëindigt enkel de chatdienst waaraan het sleutelwoord is gekoppeld.

De SMS waarmee u “STOP” stuurt naar de chatdienst mag ten hoogste aangerekend worden aan het tarief voor het versturen van een gewone SMS.

Wat mag niet?

Gesprekken, berichten of bestanden van seksuele of erotische aard of die als doel hebben het organiseren of vergemakkelijken van ontmoetingen met het oog op een liefdesrelatie of seksuele relatie zijn verboden indien de chatdienst niet specifiek op meerderjarigen gericht is. Volwassenenchat per betaalSMS moet aangeboden worden via een SMS kort nummer dat begint met het cijfer ‘7’. U kan dit soort SMS’en gratis laten blokkeren. Doe navraag bij uw operator.

Vliegen de SMS’en in een chatsessie heen en weer? Wees u bewust van de mogelijke kosten en STOP tijdig, indien u er genoeg van heeft of een hoge factuur vreest. Weet ook dat enkel de SMS’en die u verstuurt aan u aangerekend mogen worden. Dien klacht in bij uw operator als ook de SMS’en die u ontvangt gefactureerd werden.