Ethische Commissie

voor de telecommunicatie

Bescherming tegen hoge rekeningen

Betaalnummers kunnen verrassend hoge facturen opleveren. Dit wordt ook wel een “bill shock” genoemd.

Om die te vermijden zijn er een aantal maatregelen:

Gratis oproepblokkering
Voorafgaandelijke tariefwaarschuwing
“10 euro notificatie”
Automatische beëindiging van de oproep na 10 minuten

Gratis oproepblokkering (“Call barring”)

Als u niets doet, zal uw telefoonoperator alle gesprekken en sms-communicaties vanaf uw telefoon mogelijk maken. Ook die naar betaalnummers.

Als u dat niet wil, kan u uw operator vragen om de oproepen en communicaties naar alle betaalnummers te laten blokkeren.

Deze dienst is gratis.

Als u de toegang tot bepaalde diensten wil openhouden (bv. vervoerstickets aankopen via sms of betalend fiscaal advies via de telefoon), kan u ook opteren om enkel ontspanningsdiensten (bv. wedstrijden en spelletjes) en diensten bestemd voor volwassenen te blokkeren.

Ook deze dienst is gratis.

Let op: volgens de huidige regels worden oproepen naar 070-nummers nooit geblokkeerd, ook niet als u een oproepblokkering naar alle betaalnummers aanvroeg bij uw operator.

Voorafgaandelijke tariefwaarschuwing

  • Nummers van het type 0900

Wanneer u belt naar nummers van het type 0900 en het tarief per minuut hoger ligt dan 1 euro, dan krijgt u eerst een gratis boodschap te horen, waarin het tarief van toepassing op de oproep duidelijk vermeld wordt.

Na deze melding moet er een signaal gegeven worden dat het begin van het betalend gedeelte van de oproep aanduidt (typisch een “beep”-signaal).

Wanneer u inhaakt vóór de “beep” mag er u niets aangerekend worden. Tussen het einde van de tariefboodschap en de “beep” moet er voldoende tijd gelaten worden om u toe te laten de oproep te beëindigen.  

  • SMS korte nummers

Is er meer dan één SMS nodig om de betalende dienst te ontvangen die u vroeg?

Dan moet u met een specifieke SMS inschrijven voor die dienst.

Tussen het versturen van deze SMS en de eigenlijke start van de dienst, krijgt u een gratis SMS ter bevestiging van de inschrijving.

In die SMS staat er onder meer ook informatie over het toepasselijke tarief, de aanbieder, het nummer van zijn klantendienst en de manier waarop u de inschrijving ongedaan kan maken.

De inschrijving annuleren kan steeds door het woord STOP te sms’en naar het nummer van de dienst.

“10 euro notificatie”

Indien u

  • deelneemt aan een chatdienst per betaalsms,
  • logo’s, beltonen, games en andere gadgets voor uw toestel koopt per sms
  • per sms deelneemt aan wedstrijden, spelletjes of quizzen waar de winnaar niet aangeduid wordt door lottrekking of het toeval (bv. de 100ste inzending per sms wint),
  • een specifiek voor volwassenen bestemde dienst consulteert per sms

dan krijgt u een gratis waarschuwingsbericht, wanneer u meer dan € 10 (en ieder veelvoud van € 10) per maand verbruikt heeft.

Wanneer die diensten aangeboden worden in de vorm van een abonnement (terugkerende aankopen van bv. beltonen of doorlopende wedstrijden), wordt u ook herinnerd aan de procedure die moet worden gevolgd om de inschrijving te annuleren. 

De inschrijving annuleren kan steeds door het woord STOP te sms’en naar het nummer van de dienst.

Automatische beëindiging van de oproep na 10 minuten

Tot slot worden oproepen naar nummers van het type 0900 die per minuut aangerekend worden automatisch afgebroken na 10 minuten.