Ethische Commissie

voor de telecommunicatie

Samenstelling

 

Voorzitter

Pieters

Emmanuel PIETERS

Plaatsvervangend voorzitter

Vroman 

 Frederic VROMAN

 

 

 

Leden

 

 

Effectief Lid

 

Plaatsvervangend Lid

Leden die de gezinsbelangen vertegenwoordigen

Isebaert

Ann DE ROECK-ISEBAERT

DeWasch

Eric DE WASCH

 

 

 

 

 

 

 

Leen DE CORT

 

Lid aangewezen door de Minister bevoegd voor Justitie

Verbruggen

Valérie VERBRUGGEN

Vroman

Fréderic VROMAN

Lid aangewezen door de Minister bevoegd voor Economie

Habay

Sophie HABAY

 

 

 

 

 

 

Cécile COPPIN

Lid aangewezen door de Minister bevoegd voor Consumentenzaken

Deryckere

Francis DERYCKERE

Andrieux Veronique 

Véronique ANDRIEUX

Lid aangewezen door de Minister of Staatssecretaris bevoegd voor de aangelegenheden die de elektronische communicatie betreffen als bedoeld in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

 

 

 

 

 

 

Nanyi KALUMA

Debeukelaere

Willem DEBEUCKELAERE