Ethische Commissie

voor de telecommunicatie

Beslissing nr D-2014-02 inzake VTM

In deze beslissing veroordeelt de Ethische Commissie, na een onderzoek op initiatief van haar secretariaat, de vennootschap Vlaamse Mediamaatschappij nv (thans: Medialaan nv) wegens het niet-versturen van een gratis waarschuwings-sms wanneer een bedrag van meer dan 10 euro per maand gespendeerd wordt aan een betalend SMS kort nummer.

In casu werd geen waarschuwingsbericht verstuurd tijdens de televoting op het SMS kort nummer 6620 in het kader van het tv-programma "So You Think You Can Dance".

De Ethische Commissie legt daarvoor een boete op van 1.000 EUR.

Beslissing nr D-2014-02 inzake VTM