Ethische Commissie

voor de telecommunicatie

Copyright - Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden, auteursrechten en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het gebruik van deze site betekent dat u de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt die hierna worden beschreven.

I. Doel van de site

De website van de Ethische Commissie biedt alle beschikbare informatie over de dienstverlening en de activiteiten van de Ethische Commissie.

De informatie op deze site is correct maar van algemene aard. Ze is dus niet noodzakelijk aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en mag dus niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Tevens moet worden onderstreept dat de inlichtingen en documenten die op of via de website van de Ethische Commissie beschikbaar zijn, niet mogen worden beschouwd als een authentieke reproductie van de officieel aangenomen teksten. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt of de teksten die bij het secretariaat van de Ethische Commissie worden bewaard worden als authentiek beschouwd. Indien er verschillen bestaan tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst, heeft de officiële gedrukte tekst die in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt of die berust bji het secretariaat van de Ethische Commissie, altijd voorrang.

II. Inhoud en beschikbaarheid van de website www.telethicom.be

De Ethische Commissie werkt haar website bij opdat de aangeboden informatie volledig, correct, exhaustief en actueel blijft. Indien er desondanks fouten opduiken in de beschikbaar gestelde middelen doet de Ethische Commissie er alles aan om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten.

De Ethische Commissie probeert zoveel mogelijk onderbrekingen wegens technische problemen te voorkomen. Toch kan de Ethische Commissie niet garanderen dat haar site volledig vrij zal blijven van onderbrekingen of niet onderhevig zal zijn aan andere problemen van technische aard.

De site van de Ethische Commissie en de websites waar de site van de Ethische Commissie naar verwijst, kunnen links bevatten naar andere websites van overheden, instanties en organisaties waarover de Ethische Commissie geen technische of inhoudelijke controle heeft. De Ethische Commissie kan daarom geen enkele garantie bieden in verband met de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch wat de beschikbaarheid van die websites betreft. De Ethische Commissie wijst alle aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade die het gevolg is van de raadpleging of het gebruik van de websites of inlichtingen die beschikbaar worden gesteld op de websites waarnaar de site van de Ethische Commissie verwijst.

III. Auteursrechten

Tenzij anders vermeld, is de informatie die u op de site www.telethicom.be vindt, vrij van auteursrechten. De informatie mag gratis worden gebruikt op voorwaarde dat de bron wordt vermeld en ze enkel voor persoonlijk gebruik dient. Indien er voorafgaande toestemming nodig is voor het gebruik of de reproductie van bepaalde inlichtingen, worden de beperkingen op het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Voor het gebruik en de reproductie van multimediale informatie (waaronder beeld, geluid en softwareapplicaties) is altijd de voorafgaande toestemming vereist.

De Ethische Commissie behoudt zich alle intellectuele-eigendomsrechten op de site www.telethicom.be voor. Wanneer op of via de site van de Ethische Commissie bepaalde inhoud kan worden geraadpleegd die verstrekt wordt door derden en door het auteursrecht beschermd is, beperkt dit de mogelijkheden inzake gebruik en reproductie en is daarvoor de voorafgaande toestemming van de respectieve auteur vereist.

IV. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

# Uw persoonlijke gegevens

De persoonlijke inlichtingen die ons worden verstrekt bij een verzoek om inlichtingen of een klacht worden uitsluitend gebruikt om die vraag of klacht te behandelen en een optimale dienstverlening te bieden. Ze worden niet gebruikt om u te herkennen wanneer u onze site bezoekt. Bovendien worden die inlichtingen uitsluitend door de Ethische Commissie gebruikt en niet aan derden doorgezonden tenzij in het kader van de wettelijke procedures, noch verkocht.

# Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden met een beperkte levensduur die door de webbrowser op uw schijf worden opgeslagen bij een bezoek aan een website; ze dienen (onder andere) om informatie over de bezoeker of over zijn parcours binnen de site te registreren. Onze cookie bevat geen informatie voor persoonlijke identificatie, maar onthoudt alleen de taal die u gekozen hebt, zodat u die niet opnieuw moet selecteren bij elk bezoek aan onze site. Er worden op onze site geen gegevens geregistreerd over uw surfgedrag.

# Bescherming van de gegevens van de klant

Wij hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om het verlies, het misbruik of de vervalsing van de persoonsgebonden gegevens te voorkomen.

# Wijziging van uw persoonlijke gegevens

Op verzoek verlenen wij onze bezoekers inzage van de inlichtingen die wij over hen bijhouden. U kunt die gegevens altijd wijzigen. Indien u uw persoonlijke gegevens wenst te raadplegen, aarzelt u dan niet om met ons contact op te nemen.

Voor alle opmerkingen of vragen over de hierboven verstrekte informatie kunt ons op de volgende manieren bereiken:

  • via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • telefonisch: +32 (0)2 226 87 28
  • schriftelijk: ETHISCHE COMMISSIE

Ellipse Building - Gebouw C 
Koning Albert II-laan 35 
B-1030 Brussel